www.cowboylifeandsong.com

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

บทบัญญัติแห่งตะวันตก

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

  CodesOfTheWestสำหรับผู้ชื่อชอบวิถีชีวิตแบบตะวันตก  การใช้ชีวิตแบบเสรีท่ามกลางป่าเขาทุ่งกว้างและทะเลทราย ในยุคตะวันตก  จำเป็นต้องมีกริยามารยาทให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในยุคนั้น เพราะหากใครทำผิดกริยามารยาท ก็อาจถูกยิงทิ้ง หรือจับแขวนคอได้ง่ายๆ เนื่องจากทุกคนพกปืนเหมือนกันหมด และมิตรกับศัตรูนั้นก็แฝงอยู่ในชุมชนเดียวกันนั่นเอง  มีนักเขียนไม่ทราบชื่อ รวบรวมกริยามารยาทนี้เอาไว้รวม 17 ข้อ เรียกว่า Codes of the West  โพสต์ไว้ที่เว็บไซต์ www.thewildwest.org จึงนำมาฝากให้ผู้ที่สนใจลองอ่านดู


 

 บทบัญญัติแห่งตะวันตก
CODES OF THE WEST
(authorship unknown)
จาก http://www.thewildwest.org
http://thewildwest.org/interface/index.php?action=494 (ตอนนี้เขาเอาออกไปแล้ว ลิงค์นี้อ่านไม่ได้ครับ)
  
1.   Never pass anyone on the trail without saying "Howdy".
    อย่าผ่านใครบนเส้นทางโดยไม่กล่าวคำว่า “Howdy”
2.   When approaching someone from behind, give a loud greeting before you get within pistol shot.
    เมื่อเข้าใกล้ใครจากด้านหลัง จงกล่าวทักทายด้วยเสียงดังก่อนที่จะเข้าถึงระยะปืนสั้นของเขา
3.   Don't wave at a man on a horse.  It might spook the horse and the man will think you're an idiot.  (A nod is the proper greeting.) 
    อย่าโบกมือทักทายใครบนหลังม้า มันอาจทำให้ม้าตกใจและเขาจะคิดว่าเจ้าปัญญาอ่อน (แค่พยักหน้าก็พอสำหรับการทักทาย)
4.   After you pass someone on the trail, don't look back at him.  It implies you don't trust him.
 หลังจากสวนทางกับผู้ใดบนเส้นทาง อย่าหันหลังไปมองเขา เพราะมันหมายถึงว่าเจ้าไม่ไว้ใจเขา
5.   Riding another man's horse without his permission is nearly as bad as making love to his wife.  Never even bother another man's horse.
การขี่ม้าคนอื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ เป็นเรื่องร้ายพอๆ กับไปสมสู่ภรรยาของเขา อย่าทำแม้กระทั่งไปกวนม้าของคนอื่น
6.   Never shoot an unarmed man.  Never shoot a woman at all.
 อย่ายิงคนที่ไม่มีอาวุธ  อย่ายิงผู้หญิงเป็นอันขาด
7.   A cowboy is pleasant even when out of sorts.  Complaining is what quitters do, and cowboys hate quitters.
    คาวบอยย่อมมีความสุขสบายใจเสมอ แม้จะขัดสนอย่างที่สุด การบ่นเป็นเรื่องของพวกทิ้งงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้ และคาวบอยเกลียดคนพวกนี้
8.   Always be courageous.  Cowards aren't tolerated in any outfit worth its salt.  ต้องกล้า หาญเสมอ คนขี้ขลาดเป็นผู้ที่ไม่มีกลุ่มใดทนได้ เพราะไม่คุ้มค่าจ้าง (worth its salt เป็นสำนวนที่หมายถึงค่าจ้าง ซึ่งนำมาจากการจ่ายเงินเดือนทหารโรมันในยุคแรกๆ ด้วยเกลือ)

9. A cowboy always helps someone in need, even a stranger or an enemy.
  คาวบอยต้องช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือ แม้กระทั่งคนแปลกหน้าและศัตรู
10.   When you leave town after a weekend of carousing, it's perfectly all right to shoot your six-guns into the air, whoop like crazy and ride your horse as fast as you can.  This is called "hurrahing" a town. 
    เมื่อเจ้าออกจากเมืองหลังจากร่ำสุราจนมึนเมาปลายสัปดาห์แล้ว มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่งที่จะยิงปืนสั้นของเจ้าขึ้นฟ้า  โห่ร้องอย่างบ้าครั่ง ควบม้าของเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ นี่เรียกว่าเป็นการ ฮูร่า(hurahing) หรือไชโยให้แก่เมือง
11.   A horse thief may be hung peremptorily.
    โจรขโมยม้าอาจถูกแขวนคอได้ทันที (หากขาดม้า ขณะเดินทางในทะเลทราย หรือกลางหิมะ คาวบอยส่วนใหญ่ไม่รอดชีวิต)
12.   Never try on another man's hat.
    อย่าลองใส่หมวกของคนอื่น
13.   Never wake another man by shaking or touching him.  He might wake up suddenly and shoot you.
    อย่าปลุกคนอื่นโดยการเขย่าหรือแตะตัวเขา เขาอาจตื่นขึ้นทันใดและยิงเจ้าทันที
14.   Real cowboys are modest.  A braggert who is "all gurgle and no guts" is not tolerated. 
      คาวบอยที่แท้ต้องถ่อมตน คนขี้โม้ชอบพูดพร่ำโดยไร้แก่นสารและความกล้า เป็นคนที่ไม่อาจรับได้
15.   A cowboy doesn't talk much; he saves his breath for breathing.
    คาวบอยไม่ค่อยพูด เขารักษาลมหายใจไว้หายใจ
16.   No matter how weary and hungry you are after a long day in the saddle, always tend to your horse's needs before your own, and get your horse some feed before you eat.
    ไม่ว่าจะอ่อนล้าและหิวโหยแค่ไหน หลังจากขี่ม้าตลอดวันอันยาวนาน ต้องดูแลม้าในสิ่งที่มันต้องการก่อนตัวเอง และให้อาหารม้าก่อนที่เจ้าจะกิน
17.   Cuss all you want, but only around men, horses and cows.
    จงสบถออกมาทุกอย่างที่เจ้าต้องการ แต่ต้องเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้ชาย ม้า และวัว
  
 CodesOfTheWest

CodesOfTheWesx640t

 

สมาชิกเท่านั้นที่เขียนวิจารณ์เรื่องนี้ได้

ความคิดเห็น  

 
#2 ตอบ: บทบัญญัติแห่งตะ วันตกEldorado 2011-03-11 01:17
หลายข้อควรนำมาป ฎิบัติในยุคนี้ไ ด้ เป็นแบบอย่างของ ความเป็นลูกผู้ช ายที่น่ายกย่อง แต่บางข้อขัดกับ ยุคสมัยก็ควรเลี ่ยง นำมาลงไว้เพื่อใ ห้เห็นหลักความเ ชื่อและค่านิยมข องคนยุคตะวันตก ซึ่งหลายข้อดีกว ่าสิ่งที่คนสมัย นี้บางพวกบางกลุ ่มยึดถือปฎิบัติ เช่น เอาความเห็นแก่ต ัวและความโลภนำท างชีวิต
รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
#1 ตอบ: บทบัญญัติแห่งตะ วันตกlovecountrtysong 2011-03-10 21:27
น่าจะมาใช้กับคน ในยุคปัจจุบันบ้ างนะครับน่าจะดี แต่ไอ้เมาแล้วยิ งปืนขึ้นฟ้านี่ ถ้าเปนสมัยนั้นค งไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นปัจจุ บันนี้โดนแน่ๆๆ อิอิ :lol: :D
รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 

Cowboy Life & Songs ยินดีต้อนรับ

NWRavatar_3Howdy!

Welcome to Cowboy Life & Songs website. We created this website to be a place for sharing of information and knowledges about old and new western life styles, philosophies, and experiences. We welcome Thais and international friends. Please enjoy your visit.

wayne300

ยินดีต้อนรับสู่ Cowboy Life and Songs, เราสร้างเว็บนี้เพื่อให้เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความคิดเห็น ปรัชญาชีวิต และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบคาวบอยตะวันตก หรือวิถึชีวิตยุคปัจจุบันที่คล้ายกับยุคตะวันตก เพื่อให้ง่ายต่อการการอ่านและค้นหาเนื้อหาสาระ โดยใช้ระบบ Content Management System หรือ CMS ที่แตกต่างจากระบบ Webboard ทั่วไป

เราอยากให้เว็บนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้รักวิถีชีวิตที่ตื่นเต้นผจญภัยแบบตะวันตก ยุคที่คาวบอย อินเดียนแดงยังใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ พึ่งพาตนเองด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยให้คนทั่วไปได้รู้จักกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงที่เคยมีมาแล้วในอดีต เรียนรู้ความผิดพลาดที่ความบ้าคลั่งในผลผลิตเกินพอ ได้ทำให้สังคมตะวันตกในอเมริกา กลายเป็นระบบอุตสาหกรรมที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคอุตสาหกรรมข่าวสารในปัจจุบัน เป็นการช่วยรักษาโลกนี้ให้ยั่งยืน โดยไม่เน้นแค่ผลผลิตและเงินตราว่าเป็นสิ่งวัดคุณค่าของมนุษย์มากจนลืมอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้มีระบบการทำงานหลักอยู่ 2 ส่วนคือ บทความ และ กระดานข่าว (Cowboy Forum) ส่วนบทความมีไว้เพื่อให้สมาชิกได้เขียนบทความที่เป็นสาระประโยชน์ค่อนข้างยาว โดยจะมีพื้นที่ให้ผู้อ่านเขียนแสดงความคิดเห็นไว้ตอนท้าย มีระบบบรรณาธิการคอยตรวจสอบบทความก่อนขึ้นเว็บเหมือนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ส่วนกระดานข่าว มีไว้เพื่อให้สมาชิกได้ตั้งกระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แต่โปรดระวังให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย พ.ร.บ. ข่าวสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ 2550 ซึ่งสรุปได้ง่ายๆ คือ ต้องไม่ให้ร้ายป้ายสี ดูหมิ่น ทำให้ผู้อื่นเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม

เนื้อหาในเว็บนี้ ส่วนหนึ่งคือกระทู้ที่ผมเขียนไว้ที่ www.cowboythai.com  ซึ่งบางกระทู้สูญหายไป ที่เหลือก็กระจายอยู่ในหลายบอร์ด บอร์ดเก่าปิดไม่ให้เข้าไปปรับปรุงแก้ไข(แยกเป็น 4 บอร์ดแล้วในขณะนี้) ซึ่งคงเป็นเพราะทางเว็บเน้นเรื่องการเป็นศูนย์กลางของการพบปะสังสรรค์ของชุมชนมากกว่า และก็เป็นจุดเด่นของเว็บนั้นจนทำให้เราได้รู้จักกันมากมายทั่วประเทศ  แต่ระบบเว็บบอร์ดแบบนั้น ไม่เหมาะในการเก็บรักษาบทความที่มีเนื้อหาสาระยาวๆ ที่ต้องการให้ถูกต้องแม่นยำ  ผมจึงต้องทำเว็บนี้ขึ้นมาอีกแห่งหนึ่ง หวังเพื่อช่วยเสริมในส่วนที่ขาดไปและเป็นการแยกบทความยาวๆ ไม่ให้ไปรบกวนผู้ที่ไม่ชอบอ่าน  

เหนืออื่นใดก็คือ ต้องการรวบรวมบทความด้านนี้ไว้ให้ง่ายแก่การค้นหา และทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและมีเนื้อหามากขึ้น ตามข้อมูลที่ถูกค้นพบเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ไม่ใช่บทความแบบ static คือเขียนครั้งเดียวได้แค่ไนก็แค่นั้นแบบในหนังสือกระดาษที่ล้าสมัยไปแล้ว ผมต้องการให้เหมือนกับเป็นพจนานุกรม วิกกี้พิเดียภาษาไทย ทางด้านนี้ 

อย่างไรก็ตาม เราขอเชิญทุกท่านที่สนใจในแนวเดียวกัน มาช่วยกันเขียนบทความ  เขียนวิจารณ์แสดงความคิดเห็น   เพื่อช่วยกันเผยแพร่และรักษาไว้ซึ่งวิถีชิวิตที่เป็นความฝันของเรา ไม่ว่ามันจะเป็นจริงได้หรือไม่ก็ตาม  โดยท่านที่มี e-mail สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เลย ซึ่งท่านจะได้สิทธิเป็น "นักเขียน" ในขั้นต้นสำหรับบทความก่อน และจะมีบรรณาธิการช่วยตรวจสอบ และนำขึ้นตีพิมพ์ในเวลาไม่นาน  ส่วนกระดานข่าว สิ่งที่ท่านเขียน จะถูกตีพิมพ์ขึ้นเว็บทันทีเหมือนเว็บบอร์ดทั่วไป

เหตุจูงใจให้ผมชอบคาวบอยและอินเดียนแดง
คาวบอย และอินเดียนแดงในอดีต เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก เพราะเขามีจิตสำนึกและหลักธรรมนำชีวิตที่ดี จนมีคนรวบรวมไว้เป็นบัญญัติ 10 ประการของอินเดียนและคาวบอย ดังนี้

10Commandments

บัญญัติ 10 ประการของอินเดียนแดง
 1. จงปฎิบัติต่อโลกและทุกสิ่งที่อยู่บนโลกด้วยความเคารพ
 2. จงใกล้ชิดวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลา(เทียบเท่ากับ พระเจ้า ของชนอเมริกัน พื้นเมือง)
 3. ให้ความเคารพสูงสุดต่อสิ่งมีชีวิตร่วมโลก 
 4. ร่วมกันทำงาน เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติโดยรวม
 5. ให้ความช่วยเหลือและเมตตาในทุกแห่งที่มีผู้ต้องการ
 6. ทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าถูกต้อง
 7. ดูแลจิตใจและร่างกายให้ดีเสมอ
 8. อุทิศแบ่งปันความพยายาม เพื่อสิ่งที่ดีกว่า  
 9. จงจริงใจและซื่อสัตย์ตลอดเวลา
 10. รับผิดชอบการกระทำของตัวเองทุกประการ
บัญญัติ 10 ประการของคาวบอย
 1. คาวบอยต้องไม่ยิงก่อน ไม่ชกต่อยคนที่ตัวเล็กกว่า ไม่เอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม
 2. คาวบอยต้องไม่กลับคำพูด หรือทำลายความไว้วางใจที่ผู้อื่นมอบให้
 3. คาวบอยต้องรักษาสัตย์
 4. คาวบอยต้องอ่อนโยนต่อเด็ก คนแก่ และการุณต่อสัตว์ทั่วไป
 5. คาวบอยต้องไม่สนับสนุนหรือมีความคิดในการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์หรือศาสนา
 6. คาวบอยต้องช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนทุกข์ยาก
 7. คาวบอยต้องเป็นคนรับจ้างหรือคนงานที่ดี
 8. คาวบอยต้องมีความสะอาดทางความคิด คำพูด การกระทำ และนิสัยส่วนตัว
 9. คาวบอยต้องให้เกียรติ์ผู้หญิง เคารพพ่อแม่ และเคารพกฎหมาย
 10. คาวบอยต้องเป็นผู้รักชาติ
โดยนัยนี้ เว็บนี้ต้องการเผยแพร่หลักธรรมนำชีวิตที่ดีตามแนวพอเพียงแบบตะวันตก ซึ่งไม่ขัดแย้งกับคำสอนของศาสนาใดๆ รวมทั้งลักษณะของคุณธรรม น้ำมิตร ความวิริยะพากเพียร ในการต่อสู้ด้วยลำแข้งของตนเอง เพื่อดำรงชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย ซึ่งเราก็ไม่อาจทราบได้ว่า จากปัญหา global warming และการทำลายธรรมชาติอย่างหนักขณะนี้ ในอนาคต สภาพแวดล้อมทั่วโลกอาจหวนกลับไปเป็นแบบดินแดนกันดารในยุคตะวันตกก็ได้
เว็บนี้ไม่หวังผลทางการค้า เราหวังเพียงเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในสังคม ในแนวทางผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับตะวันตก
 

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ (Login)

สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิ์โพสต์ข้อความในกระดานสนทนา เขียนและวิจารณ์บทความ โปรดล็อกอิน ถ้าไม่ใช่สมาชิกลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เลยครับ เมื่อ Login ท่านจะได้รับ ReCAPTCHA Text Error. ให้ลงไปดูด้านล่าง จะมีหน้าต่างให้ป้อนตัวเลขหรือตัวหนังสือจากภาพ 2 ภาพ ให้ป้อนให้ครบทุกตัวตามรูป แล้วคลิกที่ "เข้าสู่ระบบ" เป็นระบบป้องกันการล๊อกเข้าระบบโดย robot ของพวก hacker ครับ

ขอบคุณที่แวะมาเยือน Cowboy Life & Songs ขอให้สนุกกับบรรยากาศตามแบบของคนมีใจคาวบอยใน western style ครับ

Who's Online

เรามี 375 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Cowboy Commics

ปืนเหนือปืน

คลิ๊กที่ภาพเพื่ออ่านได้เลยครับ

InventionOfAGunFighter-1-ss

นิยายภาพสร้างจากหนังทีวีซีรี่อเมริกันคาวบอยที่คนนิยมมากที่สุด "โบนันซ่า" ซึ่งฉายต่อเนื่องกันนานถึง 14 ปี จาก 12  ก.ย. 1959 - 16 ม.ค. 1973  นี่เป็นตอนหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่า ธาตุแท้ของลูกผู้ชายใจคาวบอยตัวจริง ควรเป็นอย่างไร

นี่คือเรื่องราวที่เป็นความฝันของคนรักคาวบอยจำนวนมาก ตัวละัครเอกคือคนในครอบ ครัวปศุสัตว์ "พอนเดอโรซ่า" ที่เป็นไร่ปศุสัตว์อันกว้างใหญ่ไพศาล มีทั้งทุ่งหญ้า ป่าไม้ ภูเขาและทะเลสาบ กินอาณาบริเวณประมาณ 1,000 ตารางไมล์ หรือประมาณ 2,900 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเท่ากับจังหวัดเชีียงใหม่ทั้งจังหวัด) ซึ่ง เบ็น คาร์ตไรต์ คือผู้เข้ามาจับจองและบุกเบิกกับลูกชาย 3 คน อาชีพหลักของครอบครัวนี้คือ เลี้ยงวัวหลายหมื่นตัว และทำป่าไม้ในที่ดินของตนเอง พวกเขาคือคาวบอยตัวจริงในความฝันของคนที่ชอบหนังแนวคาวบอยจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก  

 

การ์ตูนคาวบอย Have Gun Will Travel ตอน โจรจำเป็น

ดาวโหลด e-book เรื่อง โจรจำเป็น

******************

การ์ตูนคาวบอย Gene Autry
ตอน The Ghost Outlaws(โจรผี)

 

ดาวโหลด e-book เรื่อง โจรผี

******************

Gunsmoke ตอน ขนเหยี่ยว

ดาวน์โหลด e-book เรื่อง ขนเหยี่ยว

******************

Lawman ตอน The Deputy
(ผู้รักษากฎหมายตอนผู้ช่วยนายอำเภอ)

ดาวน์โหลด e-book เรื่อง Lawman ตอน The Deputy
(ผู้รักษากฎหมายตอนผู้ช่วยนายอำเภอ)

ดาวโหลดโปรแกรมอ่าน e-book ได้ที่นี่ http://comicrack.cyolito.com/