www.cowboylifeandsong.com

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home ช่าวสารวงการ Cowboy & Indian News อ.ส.ค.ลงทุน'คาวบอยซิตี'พัฒนาที่ดินมวกเหล็ก2,700ไร่

อ.ส.ค.ลงทุน'คาวบอยซิตี'พัฒนาที่ดินมวกเหล็ก2,700ไร่

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

cowboyCitysอ.ส.ค.รุกใหญ่วางแผนทุ่ม 2,000 ล้านบาทพัฒนาพื้นที่ 2,700 ไร่ที่มวกเหล็กเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจร แนวคาวบอยซิตี  จัดสรร 9 โซนทั้งลงทุนตั้งโรงงานนม ศูนย์การเรียนรู้ พักผ่อนและกิจการเชิงนิเวศ พร้อมดึงเอกชนเข้าร่วมธุรกิจเชิงพาณิชย์   หวังดันรายได้แตะหมื่นล้านบาทภายใน 5  "มิลค์บอร์ด"เผยเห็นชอบในหลักการแล้วรอพิจารณาแผนฉบับสมบูรณ์ก่อนไฟเขียว เดินหน้า

+แผนคาวบอยซิตี
นายนพดล ตันวิเชียร  รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้สัมภาษณ์ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้ อ.ส.ค.มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 2,700 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีผู้เข้า ชมปีละ 1,000 คนเศษ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรในสไตล์คาวบอย ซิตี เพื่อให้องค์กรมีความหลากหลายทางธุรกิจ ภายใต้ชื่อ "โครงการจัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่อ.ส.ค."
"โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษาและวางแบบโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ได้ภายใน 2 เดือนนับจากนี้ ซึ่งในเบื้องต้นคณะกรรมการเห็นชอบให้หลักการ หากโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติก็จะสามารถเริ่มสร้างเฟสแรกได้ทันที ซึ่งไม่น่าจะเกินปีนี้ จากการพิจารณาในเบื้องต้นคาดว่าโครงการดังกล่าวจะมีมูลค่าราว 2,000 ล้านบาท ซึ่งอ.ส.ค.จะลงทุนส่วนหนึ่งและให้ภาคเอกชนลงทุนอีกส่วนหนึ่ง โดยในส่วนที่อ.ส.ค.จะลงทุนก็จะเป็นในส่วนของโรงงาน อาคารที่พักพนักงาน ฯลฯ คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท

+เปิดเอกชนร่วมทุน
นายนพดลกล่าวว่าส่วนที่เป็นเชิงพาณิชย์จะเปิดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน คาดว่าจะเปิดทีโออาร์ได้ภายในปีนี้  ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จอ.ส.ค.จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% จากเดิมอ.ส.ค.มีรายได้จากส่วนนี้เพียง 5% เท่านั้น  โดยผลการดำเนินการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อ.ส.ค.มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2553 มีรายได้ 6,000 ล้านบาทและปี 2554 คาดว่าจะสามารถทำรายได้ได้ถึง 6,500 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถทำรายได้สูงถึง 1 หมื่นล้านบาทภายในปี 2559
สำหรับแผนงานของโครงการในเบื้องต้น อ.ส.ค.จะทำการจัดสรรพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น 9 โซน ในแต่ละโซนจะใช้พื้นที่ประมาณ 150-200 ไร่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,300-1,800 ไร่ ซึ่งในแต่ละโซนจะมีชื่อแตกต่างกัน

+จัดสรรพื้นที่ 9 โซน
โซนที่ 1 ทุ่งชีวา พื้นที่บริเวณนี้จะถูกจัดสรรให้เป็นส่วนของเชิงพาณิชย์ โซนที่ประกอบด้วย ร้านค้า รถพ่วงท่องเที่ยว ลานกิจกรรม จุดนัดพบ ฯลฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดถนนด้านสนามกอล์ฟ โดยร้านค้าต่างๆจะเรียงรายทั้ง 2 ฝั่งถนน
โซนที่ 2 ทุ่งอ่อนหวาน สำหรับในส่วนนี้ก็จะสอดคล้องกับทุ่งชีวาคือมีร้านค้าข้างทาง ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามสนามกอล์ฟของภาคเอกชน เหตุที่สร้างร้านค้าตลอด 2 ฝั่งถนนก็เพื่อดักนักท่องเที่ยวทั้งขาขึ้นและขาลง รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหาร โดยในอนาคตจะมีโครงการทำถนนเชื่อมระหว่างโซนที่ 1 และโซนที่ 2
โซนที่ 3 ทุ่งยินดี ในส่วนนี้จะอยู่ด้านหลังโซนที่ 2 โดยจะจัดให้เป็นส่วนของอาคารสำนักงาน โรงงานผลิตนมยูเอชทีและนมผงแห่งใหม่ โดยใช้เงินลงทุนในส่วนของโรงงานรวมค่าอุปกรณ์ประมาณ 1,000 ล้านบาท กำลังการผลิตน้ำนมดิบในช่วง 2 ปีแรก 200 ตันต่อวัน หลังจาก 2 ปี คาดว่าจะสามารถผลิตน้ำนมดิบได้ถึง 400 ตันต่อวัน คิดเป็นนมผง 20-40 ตันต่อวัน นอกจากนี้ในพื้นที่ดังกล่าวจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวด้วย
โซนที่ 4 ทุ่งสุขสันต์ พื้นที่ในส่วนนี้จะอยู่ถัดจากโซนที่ 3 เข้ามาโดยวางให้เป็นกลุ่มอาคารที่พักพนักงาน เกษตรกร บ้านพักผู้บริหารระดับสูง ร้านค้าสวัสดิการ  โซนที่ 5 ทุ่งเสน่ห์  พื้นที่ในบริเวณนี้มีธรรมชาติที่สวยงามอาทิ น้ำตก ลำคลอง และติดกับสวนรุกขชาติมวกเหล็ก ซึ่งเหมาะแก่การสร้างที่พักอาศัย โดยลักษณะบ้านพักอาศัยที่จะสร้างจะเป็นสไตล์ดัตช์วิลเลจ  ทั้งนี้บ้านพักอาศัยที่จะดำเนินการก่อสร้างนั้นคาดว่าจะเปิดให้บุคคลภายนอก เช่าในลักษณะเช่าระยะยาว
โซนที่ 6 ทุ่งประกาย โซนนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามน้ำตกมวกเหล็ก ตั้งใจจะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร โดยจะทำการปรับปรุงโรงงานนมเดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ความรู้ อ.ส.ค. พร้อมทั้งจะจัดบริเวณดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โซนที่ 7 ทุ่งนิ่มนวล บริเวณนี้จะติดกับเขาตาแป้น ในส่วนนี้จะจัดทำเป็นเมืองคาวบอย และสร้างที่พักริมเชิงเขา ลานดนตรีกลางแจ้ง รวมถึงจัดให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเขาตาแป้น ซึ่งวางแผนเอาไว้ว่าจะให้พื้นที่ส่วนนี้เป็นสถานที่ที่รวมกิจกรรมด้านการ ท่องเที่ยวไว้ทั้งหมด โดยในอนาคตมีแผนที่จะจัดสร้างกระเช้าไฟฟ้า
โซนที่ 8 ทุ่งรักแรก โซนนี้จะติดกับโซนที่ 1 กับโซนที่ 7 จัดให้เป็นที่พักแรมชั่วคราว สถานีรถพ่วง ลานกิจกรรม กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สถานที่ตั้งแคมปิ้ง  โซนที่ 9 ทุ่งความรัก พื้นที่ในบริเวณนี้จะถือเป็นไฮไลต์สำคัญของอ.ส.ค. เพราะในบริเวณดังกล่าวจะจัดสร้างลานประวัติศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารประวัติศาสตร์ตามรอยกิจการโคนม พร้อมกับจัดทำเป็นจุดชมวิวของอ.ส.ค.ด้วย

+มิลค์บอร์ดไฟเขียว
ด้าน นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะมิลค์บอร์ด กล่าวว่า ในเบื้องต้นคณะกรรมการ เห็นชอบในหลักการของโครงการดังกล่าว แต่ให้ทางอ.ส.ค.กลับไปจัดทำแผนพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อนำกลับมาเสนอบอร์ดใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะโครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้กับอ.ส.ค.และช่วยกระจายรายได้ให้กับคน ในพื้นที่
อนึ่ง ในปี 2551 อ.ส.ค.สามารถจัดสรรกำไรสุทธินำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน 97.30 ล้านบาท  และจ่ายโบนัสแก่พนักงานและคณะกรรมการอีก 20 ล้านบาท  ส่วนผลประกอบการปี 2552-2553 มีกำไรเบื้องต้นปีละกว่า 500 ล้านบาท  แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพและความแข็งแกร่งทางการเงิน  ส่วนกรณีการล้มละลายของบริษัท นมไทย-เดนมาร์ค จำกัดโดยคำพิพากษาของศาลเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2554 นั้นไม่มีผลผูกพันกับอ.ส.ค.แต่อย่างใด  และทุกวันนี้อ.ส.ค.ได้ทำตลาดผลิตภัณฑ์นมโคไทย-เดนมาร์ก หรือ "นมวัวแดง"ด้วยตนเองทั้งในไทยและต่างประเทศ
สำหรับแผนการตลาดของอ.ส.ค.ในปี 2554  จะมีการเปิดตัวร้านนมต้นแบบเพื่อจำหน่ายสินค้าทุกชนิดของอ.ส.ค. ซึ่งจะมีการพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงการบรรจุหีบห่อให้ดูทันสมัยขึ้น  พร้อมเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อาทิ นมเปรี้ยว นมพาสเจอไรซ์ โยเกิร์ต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านสุขภาพ

+ท่องเที่ยวขานรับ 
นายอรรถพล วรรณกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตั้งแต่ มวกเหล็ก ปากช่อง เขาใหญ่ วังน้ำเขียว ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ยมีการขยายตัวปีละ 3-5% แต่ในปี 2554 คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มสูงถึง 8% เนื่องจากปีนี้หนาวยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการลงทุนสร้างโรงแรมและเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งธรรมชาติ เดินป่า ผจญภัย  ขี่ม้า เที่ยวฟาร์มโคนม ชิมไวน์ ทัวร์เกษตร
อีโคทัวริซึม  เป็นต้น
การที่อ.ส.ค.เข้ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก็น่าจะเป็นการต่อยอดทางการ ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  ทั้งจากฟาร์มโชคชัย  ไร่องุ่น  พีบี วัลเล่ย์ ไร่องุ่นกราน-มอนเต้   ไร่ทองสมบูรณ์  คลับ ฯลฯ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาก  หลังจากปีที่แล้วมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งแบบพักค้างคืนและนักทัศนาจร (ไม่พักค้างคืน) ประมาณ 4.8 ล้านคน  มีห้องพักทั้งหมดประมาณ 6,000 ห้อง และ 95 % เป็นนักท่องเที่ยวคนไทย ที่มีทั้งกลุ่มตลาดครอบครัว  คนรุ่นใหม่ สายพันธุ์ดิจิตอล  รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีบ้านแห่งที่สองอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว

cowboyCitys

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,637   22-25  พฤษภาคม พ.ศ. 2554

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68501:2700&catid=89:2009-02-08-11-24-05&Itemid=417

 

สมาชิกเท่านั้นที่เขียนวิจารณ์เรื่องนี้ได้

ความคิดเห็น  

 
#2 ตอบ: อ.ส.ค.ลงทุน'คาวบอยซิตี'พัฒนาที่ดินมวกเ หล็ก2,700ไร่EditorMarlboro 2011-06-01 13:47
ที่ปากช่องก็เคย มีโครงการแบบนี้ แต่ตอนนนี้ไม่มี ใครยอมพูดถึงอีก เลย
รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
#1 ตอบ: อ.ส.ค.ลงทุน'คาวบอยซิตี'พัฒนาที่ดินมวกเ หล็ก2,700ไร่Eldorado 2011-05-24 05:45
หวังว่าคงไม่เป็ นแค่ความฝันบนกร ะดาษนะ ถ้าโครงการนี้เส ร็จเมื่อไร คุณ Muaklek Leather คงได้ตั้งร้านฐา วรที่มวกเหล็กแล ้วหละ ไม่ต้องมาเช่าห้ างใน กทม. เหมือนเมื่อก่อน
รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 

Cowboy Life & Songs ยินดีต้อนรับ

NWRavatar_3Howdy!

Welcome to Cowboy Life & Songs website. We created this website to be a place for sharing of information and knowledges about old and new western life styles, philosophies, and experiences. We welcome Thais and international friends. Please enjoy your visit.

wayne300

ยินดีต้อนรับสู่ Cowboy Life and Songs, เราสร้างเว็บนี้เพื่อให้เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความคิดเห็น ปรัชญาชีวิต และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบคาวบอยตะวันตก หรือวิถึชีวิตยุคปัจจุบันที่คล้ายกับยุคตะวันตก เพื่อให้ง่ายต่อการการอ่านและค้นหาเนื้อหาสาระ โดยใช้ระบบ Content Management System หรือ CMS ที่แตกต่างจากระบบ Webboard ทั่วไป

เราอยากให้เว็บนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้รักวิถีชีวิตที่ตื่นเต้นผจญภัยแบบตะวันตก ยุคที่คาวบอย อินเดียนแดงยังใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ พึ่งพาตนเองด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยให้คนทั่วไปได้รู้จักกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงที่เคยมีมาแล้วในอดีต เรียนรู้ความผิดพลาดที่ความบ้าคลั่งในผลผลิตเกินพอ ได้ทำให้สังคมตะวันตกในอเมริกา กลายเป็นระบบอุตสาหกรรมที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคอุตสาหกรรมข่าวสารในปัจจุบัน เป็นการช่วยรักษาโลกนี้ให้ยั่งยืน โดยไม่เน้นแค่ผลผลิตและเงินตราว่าเป็นสิ่งวัดคุณค่าของมนุษย์มากจนลืมอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้มีระบบการทำงานหลักอยู่ 2 ส่วนคือ บทความ และ กระดานข่าว (Cowboy Forum) ส่วนบทความมีไว้เพื่อให้สมาชิกได้เขียนบทความที่เป็นสาระประโยชน์ค่อนข้างยาว โดยจะมีพื้นที่ให้ผู้อ่านเขียนแสดงความคิดเห็นไว้ตอนท้าย มีระบบบรรณาธิการคอยตรวจสอบบทความก่อนขึ้นเว็บเหมือนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ส่วนกระดานข่าว มีไว้เพื่อให้สมาชิกได้ตั้งกระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แต่โปรดระวังให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย พ.ร.บ. ข่าวสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ 2550 ซึ่งสรุปได้ง่ายๆ คือ ต้องไม่ให้ร้ายป้ายสี ดูหมิ่น ทำให้ผู้อื่นเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม

เนื้อหาในเว็บนี้ ส่วนหนึ่งคือกระทู้ที่ผมเขียนไว้ที่ www.cowboythai.com  ซึ่งบางกระทู้สูญหายไป ที่เหลือก็กระจายอยู่ในหลายบอร์ด บอร์ดเก่าปิดไม่ให้เข้าไปปรับปรุงแก้ไข(แยกเป็น 4 บอร์ดแล้วในขณะนี้) ซึ่งคงเป็นเพราะทางเว็บเน้นเรื่องการเป็นศูนย์กลางของการพบปะสังสรรค์ของชุมชนมากกว่า และก็เป็นจุดเด่นของเว็บนั้นจนทำให้เราได้รู้จักกันมากมายทั่วประเทศ  แต่ระบบเว็บบอร์ดแบบนั้น ไม่เหมาะในการเก็บรักษาบทความที่มีเนื้อหาสาระยาวๆ ที่ต้องการให้ถูกต้องแม่นยำ  ผมจึงต้องทำเว็บนี้ขึ้นมาอีกแห่งหนึ่ง หวังเพื่อช่วยเสริมในส่วนที่ขาดไปและเป็นการแยกบทความยาวๆ ไม่ให้ไปรบกวนผู้ที่ไม่ชอบอ่าน  

เหนืออื่นใดก็คือ ต้องการรวบรวมบทความด้านนี้ไว้ให้ง่ายแก่การค้นหา และทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและมีเนื้อหามากขึ้น ตามข้อมูลที่ถูกค้นพบเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ไม่ใช่บทความแบบ static คือเขียนครั้งเดียวได้แค่ไนก็แค่นั้นแบบในหนังสือกระดาษที่ล้าสมัยไปแล้ว ผมต้องการให้เหมือนกับเป็นพจนานุกรม วิกกี้พิเดียภาษาไทย ทางด้านนี้ 

อย่างไรก็ตาม เราขอเชิญทุกท่านที่สนใจในแนวเดียวกัน มาช่วยกันเขียนบทความ  เขียนวิจารณ์แสดงความคิดเห็น   เพื่อช่วยกันเผยแพร่และรักษาไว้ซึ่งวิถีชิวิตที่เป็นความฝันของเรา ไม่ว่ามันจะเป็นจริงได้หรือไม่ก็ตาม  โดยท่านที่มี e-mail สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เลย ซึ่งท่านจะได้สิทธิเป็น "นักเขียน" ในขั้นต้นสำหรับบทความก่อน และจะมีบรรณาธิการช่วยตรวจสอบ และนำขึ้นตีพิมพ์ในเวลาไม่นาน  ส่วนกระดานข่าว สิ่งที่ท่านเขียน จะถูกตีพิมพ์ขึ้นเว็บทันทีเหมือนเว็บบอร์ดทั่วไป

เหตุจูงใจให้ผมชอบคาวบอยและอินเดียนแดง
คาวบอย และอินเดียนแดงในอดีต เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก เพราะเขามีจิตสำนึกและหลักธรรมนำชีวิตที่ดี จนมีคนรวบรวมไว้เป็นบัญญัติ 10 ประการของอินเดียนและคาวบอย ดังนี้

10Commandments

บัญญัติ 10 ประการของอินเดียนแดง
 1. จงปฎิบัติต่อโลกและทุกสิ่งที่อยู่บนโลกด้วยความเคารพ
 2. จงใกล้ชิดวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลา(เทียบเท่ากับ พระเจ้า ของชนอเมริกัน พื้นเมือง)
 3. ให้ความเคารพสูงสุดต่อสิ่งมีชีวิตร่วมโลก 
 4. ร่วมกันทำงาน เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติโดยรวม
 5. ให้ความช่วยเหลือและเมตตาในทุกแห่งที่มีผู้ต้องการ
 6. ทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าถูกต้อง
 7. ดูแลจิตใจและร่างกายให้ดีเสมอ
 8. อุทิศแบ่งปันความพยายาม เพื่อสิ่งที่ดีกว่า  
 9. จงจริงใจและซื่อสัตย์ตลอดเวลา
 10. รับผิดชอบการกระทำของตัวเองทุกประการ
บัญญัติ 10 ประการของคาวบอย
 1. คาวบอยต้องไม่ยิงก่อน ไม่ชกต่อยคนที่ตัวเล็กกว่า ไม่เอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม
 2. คาวบอยต้องไม่กลับคำพูด หรือทำลายความไว้วางใจที่ผู้อื่นมอบให้
 3. คาวบอยต้องรักษาสัตย์
 4. คาวบอยต้องอ่อนโยนต่อเด็ก คนแก่ และการุณต่อสัตว์ทั่วไป
 5. คาวบอยต้องไม่สนับสนุนหรือมีความคิดในการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์หรือศาสนา
 6. คาวบอยต้องช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนทุกข์ยาก
 7. คาวบอยต้องเป็นคนรับจ้างหรือคนงานที่ดี
 8. คาวบอยต้องมีความสะอาดทางความคิด คำพูด การกระทำ และนิสัยส่วนตัว
 9. คาวบอยต้องให้เกียรติ์ผู้หญิง เคารพพ่อแม่ และเคารพกฎหมาย
 10. คาวบอยต้องเป็นผู้รักชาติ
โดยนัยนี้ เว็บนี้ต้องการเผยแพร่หลักธรรมนำชีวิตที่ดีตามแนวพอเพียงแบบตะวันตก ซึ่งไม่ขัดแย้งกับคำสอนของศาสนาใดๆ รวมทั้งลักษณะของคุณธรรม น้ำมิตร ความวิริยะพากเพียร ในการต่อสู้ด้วยลำแข้งของตนเอง เพื่อดำรงชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย ซึ่งเราก็ไม่อาจทราบได้ว่า จากปัญหา global warming และการทำลายธรรมชาติอย่างหนักขณะนี้ ในอนาคต สภาพแวดล้อมทั่วโลกอาจหวนกลับไปเป็นแบบดินแดนกันดารในยุคตะวันตกก็ได้
เว็บนี้ไม่หวังผลทางการค้า เราหวังเพียงเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในสังคม ในแนวทางผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับตะวันตก
 

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ (Login)

สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิ์โพสต์ข้อความในกระดานสนทนา เขียนและวิจารณ์บทความ โปรดล็อกอิน ถ้าไม่ใช่สมาชิกลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เลยครับ เมื่อ Login ท่านจะได้รับ ReCAPTCHA Text Error. ให้ลงไปดูด้านล่าง จะมีหน้าต่างให้ป้อนตัวเลขหรือตัวหนังสือจากภาพ 2 ภาพ ให้ป้อนให้ครบทุกตัวตามรูป แล้วคลิกที่ "เข้าสู่ระบบ" เป็นระบบป้องกันการล๊อกเข้าระบบโดย robot ของพวก hacker ครับ

ขอบคุณที่แวะมาเยือน Cowboy Life & Songs ขอให้สนุกกับบรรยากาศตามแบบของคนมีใจคาวบอยใน western style ครับ

Who's Online

เรามี 163 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Cowboy Commics

ปืนเหนือปืน

คลิ๊กที่ภาพเพื่ออ่านได้เลยครับ

InventionOfAGunFighter-1-ss

นิยายภาพสร้างจากหนังทีวีซีรี่อเมริกันคาวบอยที่คนนิยมมากที่สุด "โบนันซ่า" ซึ่งฉายต่อเนื่องกันนานถึง 14 ปี จาก 12  ก.ย. 1959 - 16 ม.ค. 1973  นี่เป็นตอนหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่า ธาตุแท้ของลูกผู้ชายใจคาวบอยตัวจริง ควรเป็นอย่างไร

นี่คือเรื่องราวที่เป็นความฝันของคนรักคาวบอยจำนวนมาก ตัวละัครเอกคือคนในครอบ ครัวปศุสัตว์ "พอนเดอโรซ่า" ที่เป็นไร่ปศุสัตว์อันกว้างใหญ่ไพศาล มีทั้งทุ่งหญ้า ป่าไม้ ภูเขาและทะเลสาบ กินอาณาบริเวณประมาณ 1,000 ตารางไมล์ หรือประมาณ 2,900 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเท่ากับจังหวัดเชีียงใหม่ทั้งจังหวัด) ซึ่ง เบ็น คาร์ตไรต์ คือผู้เข้ามาจับจองและบุกเบิกกับลูกชาย 3 คน อาชีพหลักของครอบครัวนี้คือ เลี้ยงวัวหลายหมื่นตัว และทำป่าไม้ในที่ดินของตนเอง พวกเขาคือคาวบอยตัวจริงในความฝันของคนที่ชอบหนังแนวคาวบอยจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก  

 

การ์ตูนคาวบอย Have Gun Will Travel ตอน โจรจำเป็น

ดาวโหลด e-book เรื่อง โจรจำเป็น

******************

การ์ตูนคาวบอย Gene Autry
ตอน The Ghost Outlaws(โจรผี)

 

ดาวโหลด e-book เรื่อง โจรผี

******************

Gunsmoke ตอน ขนเหยี่ยว

ดาวน์โหลด e-book เรื่อง ขนเหยี่ยว

******************

Lawman ตอน The Deputy
(ผู้รักษากฎหมายตอนผู้ช่วยนายอำเภอ)

ดาวน์โหลด e-book เรื่อง Lawman ตอน The Deputy
(ผู้รักษากฎหมายตอนผู้ช่วยนายอำเภอ)

ดาวโหลดโปรแกรมอ่าน e-book ได้ที่นี่ http://comicrack.cyolito.com/