www.cowboylifeandsong.com

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home กีฬาคาวบอย กีฬาโรดิโอ Rodeo Sports และอื่นๆ กำหนดการแข่งขัน KAMPHAENG SAEN EXTREME COWBOY GAMES 2013 วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการแข่งขัน KAMPHAENG SAEN EXTREME COWBOY GAMES 2013 วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

994061 10201802550084392 216757789 nกำหนดการแข่งขัน KAMPHAENG SAEN EXTREME COWBOY GAMES 2013
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งานโคเนื้อ 2013 ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

09.00 น. – 11.00 น. ตรวจรับม้าเข้าพื้นที่การแข่งขัน
11.00 น. – 11.30 น. ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม
11.30 น. – 12.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทุกรุ่น (ไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น)
12.00 น. – 12.30 น. ประชุมคณะนักกีฬาทุกรุ่น อธิบายกติกาการแข่งขัน รูปแบบสนามแข่งขัน และขั้นตอนการแข่งขัน12.30 น. - 13.00 น. สาธิตขั้นตอนการแข่งขัน Extreme Cowboy Games ทุกรุ่น
- เปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันได้เข้าสังเกตการณ์ ซักถาม และฝึกซ้อมการปฏิบัติภารกิจในแต่ละฐาน

13.00 น. - 14.00 น. - เริ่มการแข่งขัน EXTREME COWBOY GAMES 2013
- รุ่น ONE STAR (ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก)
- รุ่น TWO STAR แข่งขันรอบแรก (คัดเลือกผู้ทำคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ)
- รุ่น THREE STAR แข่งขันรอบแรก (คัดเลือกผู้ทำคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ)

14.00 น. - 15.30 น. - สาธิตการขี่ม้าสไตล์คาวบอยขั้นพื้นฐาน (Basic Western Riding)
-กลุ่มคาวบอย 1800 สาธิตการใช้เครื่องมือในการต้อนและจัดการปศุสัตว์
- สาธิตการใช้บ่วงบาศ ภาคพื้นดิน และ บนหลังม้า
- สาธิตการบังคับสัตว์ด้วยการใช้เชือกบ่วงบาศ แบบวิธีเข้าคางเรือ
- สาธิตเทคนิคการใช้แส้เบื้องต้น
- สาธิตการขี่ม้ายิงปืน (เป้านิ่ง)
- การแข่งขัน EXTREME COWBOY GAMES รุ่น กิตติมศักดิ์

15.30 น. – 16.00 น. - การขี่ม้าแปรรูปขบวน เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขัน EXTREME COWBOY GAMES 2013

16.30 น. – 18.00 น. - การแข่งขัน EXTREME COWBOY GAMES 2013 รอบชิงชนะเลิศ
- ประกาศผลการแข่งขันเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ บริเวณสนามแข่งขัน

18.00 น. - 19.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารค่ำและงานสังสรรค์ บรรยากาศ COWBOY NIGHT ชมการเล่นดนตรีสไตล์ Old Country โดย วง Outlaw Brother (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้สนับสนุนการจัดงาน คณะอาจารย์ ทีมงานเจ้าหน้าที่ และนิสิตชมรมชี่ม้า ภาควิชาสัตวบาล)
- ประธานมอบรางวัลการแข่งขัน และ กล่าวปิดการแข่งขันในครั้งนี้

19.00 น. - 19.30 น. – ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

19.30 น. – 22.00 น. – สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่อนคลายในบรรยากาศคาวบอยตามอัธยาศัย

 

สมาชิกเท่านั้นที่เขียนวิจารณ์เรื่องนี้ได้