www.cowboylifeandsong.com

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home กีฬาคาวบอย แข่งการใช้อาวุธและเครื่องมือทำงานของคาวบอย
ทักษะการใช้อาวุธ และ เครื่องมือในการทำงานของคาวบอย

กีฬาที่ใช้ทักษะในการใช้อาวุธและเครื่องมือทำงานของคาวบอย เช่น ยิงปืน(Shooting) ยิงธนู(Archery) ควงปืน(Gun spinning) ขี่ม้ายิงปืน(Cowboy mounted shooting) ชักปืนเร็ว(Cowboy Fast Draw) ฟาดแส้ ความแม่นยำในการใช้ปืนและอาวุธอื่นๆHoward Darby แชมป์ชักปืนยิงเร็วโลกชายที่ยาวนานที่สุด