วิธีใช้กระดานสนทนา

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:20 น. loner วิถีชิวิตคาวบอย ศิลปะวัฒนธรรม อาวุธและเครื่องมือ - ปืน สะเปอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ Cowboy Gears
พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

การใช้กระดานสนทนากูนีนา(Kunena)

กระดานสนทนา หรือ Webboard หรือ Forum ที่ใช้ใน www.cowboylifeandsong.com เป็นของ opensource ที่ออกแบบมาให้ใช้กับระบบจัดการเนื้อหา(CMS) Joomla! ที่ใช้อยู่้ กระดานสนทนานี้มีชื่อว่า Kunena ซึ่งเป็นภาษาสวาฮิลี(Swahili ภาษาเก่าแก่มีคนพูดประมาณ 30 ล้่านคนในประเทศ ทานซาเนีย เคนยา คองโก) Kunena แปลว่า "พูด (to speak)"  การใช้กระดานสนทนานี้ มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ 

1. เรียกเมนูกระดานสนทนาและล็อกอิน ผู้ที่จะเขียนกระดานสนทนาได้ คือผู้มี่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว และต้องล็อกอินก่อน โดยการล็อกอินที่หน้าแรกของเว็บ หรือที่กระดานกูนีนาแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ วิธีเรียกใช้กระดานสนทนา ต้องคลิกที่เมนู ดังรูปข้างล่างนี้ หน้าต่างกูนีนาจะปรากฎขึ้นมา และเข้าเมนูแสดง ดูหัวข้อล่าสุด ว่ามีใครเขียนอะไรไว้บ้าง

.forum1

เมื่อล็อกอินแล้ว จะได้หน้าจอดังรูป มีเมนูของกูนีนาเพิ่มขึ้น

forum2

ก่อนจะเขียนหัวข้อใหม่ ท่านอาจจะคลิกที่ "ดัชนี" เพื่อดูว่ากระดานนี้ได้แบ่งประเภทหัวข้อไว้กี่อย่าง อะไรบ้าง และแต่ละหัวข้อมีวัตถุประสงค์อย่างไร

ForumIndex

2. เขียนกระทู้ใหม่ เมื่อต้องการจะเขียนหัวข้อกระทู้ใหม่ ให้คลิ๊กที่เมนู "เริ่มหัวข้อใหม่" ซึ่งจะเข้าสู่ระบบการเขียนกระทู้ และหน้าจอจะเป็นดังรูปต่อไปนี้ โปรดอ่านข้อความสีแดงให้เข้าใจ ท่านจะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง

forum3NewTopic

เมื่อเลือกหมวดหมู่และตั้งชื่อหัวข้อเสร็จแล้ว ก็เริ่มต้นเขียนข้อความในช่องข้างล่างแถบเครื่องมือได้ แต่ก่อนอื่น ท่านควรทราบความหมายของรูปต่างๆ ในแถบเครื่องมือเสียก่อน ซึ่งมี่ความหมายดังรูปข้างล่างนี้

ForumToolBar

3. การจัดรูปแบบข้อความ

การที่จะใช้แถบเครื่องมือเปลี่ยนรูปแบบ สี ตัวอักษรหรือข้อความ ท่านจะต้องเลือกข้อความนั้นก่อน วิธีเลือกข้อความคือ วางเคอร์เซอร์แสดงตำแหน่งพิมพ์ไว้ต้นข้อความ จากนั้นกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ ลากผ่านข้อความที่ต้องการ จะเห็นแถบสีน้ำเงินคาดข้อความที่เลือก จากนั้นท่านสามารถนำเมาส์ไปคลิ๊กเครื่องมือที่ต้องการได้ เช่น การทำให้ข้อความเป็นตัวหนาและสีน้ำเงิน ทำได้ดังรูป

-เลือกข้อความ "บทเพลงคาวบอยคลาสสิก" ให้มีสีน้ำเงินคาดไว้

selectedText1

 

-คลิกเครื่องมือทำให้ตัวหนา และใส่สี ทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้

TextColor

จะได้ข้อความมีแทก(tag) ตัวหนาคือ [b]...[/b] และ tag สีล้อมรอบ ดังนี้

selectedText

ซึ่งจะได้ข้อความมีส่วนเน้นสีและตัวหนา ดังรูปข้างล่าง

Bold_colored

การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร

ท่านสามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้ โดยใช้เครื่องมือ TT โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

FontSize

เมื่อคลิ๊กที่เครื่องมือเปลี่ยนขนาดตัวอักษร ท่านจะเห็นตัวอย่างขนาดตัวอักษรให้เลือก เมื่อท่านเลือกข้อความและขนาดตัวอักษรแล้ว จะมี tag ขนาดตัวอักษรล้อมรอบข้องความนั้นๆ ดังตัวอย่างในรุปข้างล่าง

FontSizes_1เมื่อคลิ๊ก "ส่ง" ขึ้นระบบแล้ว ขนาดตัวอักษรจะเปลี่ยนไปตามที่เลือก ดังรูปข้างล่าง ตัวอย่างนี้แสดงขนาดตัวอักษรทั้งหมดที่เลือกได้

FontSizes_2

4. การใส่ลิงค์

เมื่อต้องการให้ข้อความใดเป็นไฮเปอร์เทกซ์ลิงค์ไปยังข้อมูลในเว็บอื่น ก็ต้อง เลือกข้อความนั้นเช่นเดียวกับการสั่งสี หรือลักษณะตัวอักษร ดังตัวอย่างเช่น เราต้องการให้ข้อความ Ghost Riders in the Sky ลิงค์ไปยังเว็บบอร์ดอีกแห่งหนึ่ง ก็ลือกข้อความนี้เช่นเดียวกับเลือก "บทเพลงคาวบอยคลาสสิก" จากนั้นก็คลิกที่เครื่องมือ "ใส่ลิงค์" และพิมพ์ URL ลงในช่องว่างที่ระบบเตรียมไว้ให้ (อีกช่องหนึี่งระบบจะแสดงข้อความที่เราเชือก อย่าเปลี่ยนแปลงข้อความนี้) ขั้นตอนการใส่ลิงค์หลังเลือกข้อความแสดงอยู่ในรูปข้างล่าง

URLinsertion

เมื่อใส่ลิงค์โดยการคลิก "แทรก" แล้ว เราจะเห็น tag รอบข้อความที่เลือก ดังรูป ซึ่งแสดงการทำตัวหนาและเปลี่ยนขนาดอักษรด้วย

TopicContent-w-tags

เมื่อคลิก "ส่ง" เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ดังรูป

Bold-and-Blue-and-URL-resul

5. การใส่รูปภาพ

การใส่รูปภาพทำได้สองวิธีคือ  ลิงค์ไปยังรูปภาพในเว็บอื่น กับส่งรูปภาพจาก PC ขึ้นระบบ

5.1. การใส่รูปภาพโดยการลิงค์ไปยังภาพในเว็บอื่น

วิธีนี้ประหยัดพื้นที่ของเซิฟเวอร์ แต่ถ้าเว็บอื่นเปลี่ยนแปลงภาพที่เราลิงค์ไป ภาพเราจะเปลี่ยนหรือหายไป ต้องระวังว่า ภาพต้องเป็นฟอร์แมต  .jpg, .png หรือ .gif และต้องเป็นลิงค์ตรงไปไฟล์ภาพเท่านั้น ไม่ผ่านโปรแกรมประมวลผล ซึ่งดูได้จากรายละเอียดของลิงค์จะต้องจบด้วยชื่อไฟล์ภาพ  เช่น http://www.gettawa.com/cowboystory/yellowhands.jpg

วิธีทำมีขั้นตอน ดังรูป  ก่อนอื่นต้องวางเคอร์เซอร์เลือกตำแหน่งภาพ จากนั้นจึงทำตามขั้นตอน 1, 2, 3

picturelink

เมื่อทำเสร็จ ระบบจะใส่ tag ลิงค์ไปยังภาพ ดังรูป

picturelink-result1

ผลที่ได้เมื่อส่งขึ้นระบบแล้ว

pictureling-result2

5.2. การใส่รูปภาพโดยวิธีส่งขึ้นมาจาก PC ของผู้่เขียน

วิธีนี้ภาพจะส่งไปเก็บไว้บนเซิฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้เลย ท่านต้องเตรียมภาพให้เหมาะสม เช่นฟล์ไม่ใหญ่เกิน 130k ความกว้างไม่ควรเกิน 800 pixel จากนั้น ทำตามขั้นตอน 1, 2, 3 ... และดูตามลูกศรในรูปข้างล่างนี้

PictureInsertion1

เมื่อเลือกไฟล์ภาพและคลิก "แทรก" แล้ว จะมี tag [attachment] ล้อมชื่อไฟล์รูปภาพแทรกตรงตำแหน่งที่เลือก ดังรูป แต่ขณะนี้ไฟล์ภาพยังไม่ได้ส่งขึ้นระบบ ท่านจึงเห็นเพียงแท็กเท่านั้น ไฟล์จะถูก upload หลังจากท่านคลิก "ส่ง" หลังจากนั้นจึงจะมองเห็นภาพในกระทู้

PictureTags

ผลจากการใส่ภาพที่เสร็จแล้ว

picturesInserted

การแก้ไขกระทู้และภาพ

เมื่อโพสต์ขึ้นระบบแล้ว  ถ้าต้องการแก้ไขข้อความหรือรูปภาพ สามารถทำได้โดยการคลิ๊กที่แถบเมนู "แก้ไข" ที่ด้านล่างของกระทู้  ซึ่งจะเข้าโหมดการทำงานแก้ไข  สามารถเพิ่ม หรือลบข้อความ หรือรูปภาพได้  การลบรูปภาพทำได้โดยการลบ tag ที่แทรกรูปภาพออก เพื่อไม่ให้ระบบแสดงภาพนั้น แต่วิธีนี้รูปภาพยังอยู่ในฐานข้อมูล

การลบภาพในกระทู้ และลบจากฐานข้อมูลระบบในโหมดแก้ไขทำได้ดังรูปข้างล่าง

KunenaPosting-images

การจัดตำแหน่งภาพ

ตำแหน่งภาพจัดได้โดย  เลือกแท็กภาพในขณะทำการแก้ไขกระทู้ จากนั้นจึงเลือกคลิกที่ เครื่องมือ จัดกลาง center จัดซ้าย left หรือจัดขวา right เพื่อให้มีแท็กจัดข้อความล้อมแท็กภาพ  เหมือนกับการจัดตำแหน่งข้อความ

กระดานสนทนากูนีนา ไม่สามารถทำให้ข้อความล้อมรอบภาพได้เหมือนระบบเชียนบทความ

6. การใช้ตารางจัดภาพหรือข้อความ

เครื่องมือสร้างตาราง ที่อยู่บนแถบเครื่องมือ ใช้สร้างตารางที่ผู้อ่านมองไม่เห็น เพื่อใช้บรรจุข้อความให้มีกี่คอลัมน์และกี่แถวก็ได้ตามต้องการ ตารางเป็นเครื่องมือจัดข้่อความและภาพเก่าแก่ที่ใช้กันในระบบ World Wide Web มานานแล้ว เนื่องจากไม่มีวิธีอื่นที่จะให้เบราเซอร์แสดงข้อความหรือภาพเป็นระเบียบในลักษณะคอลัมน์และแถวได้ดีกว่านี้

กรณีที่เรามีภาพขนาดเล็ก และต้องการจัดแสดงให้เรียงกันเป็นแถวและคอลัมน์ ตารางจะเป็นตัวช่วยได้มาก ตัวอย่างเช่น การจัดภาพและข้อความแบบมี 3 คอลัมน์ 2 แถวข้างล่างนี้

UsingTableExample

เนื่องจากมีคำสั่ง HTML ที่สั่งให้ซ่อนกรอบตารางได้ ดังนั้น เมื่อซ่อนกรอบตาราง เราจะได้รูปข้อความและภาพเรียงกันดังรูปข้างล่าง

UsingTableExample2

ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวก็จะได้ผลดังนี้ เนื่องจากแบคกราวด์ของภาพต่างจากพื้นหน้าต่าง เราจึงมองเห็นขอบเขตของภาพจริง การใช้ภาพเคลื่อนไหวจึงควรใช้พื้นแบบโปร่งใส(transparent)หรือพื้นสีเดียวกับพื้นหน้าต่างบทความ ดังตัวอย่างภาพตรงกลาง


36_31_1 Two_guns
BarkingDog
คำอธิบายภาพ 1 คำอธิบายภาพ 2 คำอธิบายภาพ 3

 

หลักการนี้ถูกนำมาใช้ในบอร์ดสนทนา ดังตัวอย่างการใช้ตารางจัดภาพให้เป็น 2 คอลัมน์ และ 1 แถวดังต่อไปนี้

เราจะต้องใส่ภาพขนาดที่เหมาะสมก่อน ส่งขึ้นเว็บดูจนแน่ใจว่าขนาดภาพสามารถจัดอยู่ในคอลัมน์ได้  กูนีนาไม่ยอมให้เราใส่แท็กรูปภาพกำหนดความกว้างใหม่ได้ ยกเว้นผู้เขียนจะใช้แท็กขั้นสูงโดยการเข้าไปแก้ไขโค๊ด ด้วยแถบเครื่องมือ

ขั้นตอนการใช้ตารางจัดภาพสำหรับผู้ใช้ทั่วไปดูได้จากรูปต่อไปนี้  การทำเช่นนี้ได้ จะต้อง upload ภาพขึ้นระบบแล้ว และมองเห็นแท็กรูปภาพดังรูป

TableUsage1

TableUsage2

TableUsage3

การใช้ตารางจัดข้อความให้มีหลายคอลัมน์ทำเช่นเดียวกับการจัดภาพที่จะกล่าวถึงนี้ เพียงแต่ท่านนำข้อความมาใส่ระหว่างแท็ก [td]....[/td] แทนแท็กใส่ภาพ

การจัดตารางให้อยู่ตรงกลางหน้า  การจัดตารางให้อยู่กลางหน้า ให้เลือกแท็กตารางทั้งหมดตั้งแต่ [table] ถึง [/table] จากนั้นคลิกที่แถบเครื่องมือ จัดกลาง center จะทำให้มีแท็ก [center] ...[/center] ล้อมแท็กตารางทั้งชุดไว้

7. การใส่ลิงค์วิดีโอ youtube

ระบบกระดานสนทนา Kunena มีความสามารถในการใส่ลิงค์ไปเรียกวิดีโอมาแสดงภายในกระทู้ได้เลย  ขั้นตอนการใส่ลิงค์วิดีโอแสดงอยู่ในรูปข้างล่างนี้  โดยทำตามขั้นตอนเรียงลำดับ 1, 2, 3,...5 

ในช่องผู้ให้บริการ เมื่อคลิกที่ปุ่มลูกศรชี้ลง จะปรากฎรหัสผู้ให้บริการมากมาย ซึ่งมีพารามิเตอร์แตกต่างกัน และอาจเกิดปัญหาได้ ในที่นี้จึงขอแนะนำให้ใช้เฉพาะวิดีโอจาก youtube เท่านั้น ซึ่งสามารถกำหนดขนาดความ กว้าง และ สูง ของวิดีโอที่จะแสดงในกระทู้ให้แตกต่างจากขนาดบน youtube ได้ ถ้าไม่กำหนดขนาด จะได้ขนาดเท่าที่มาจาก youtube

.youtubeVideoInsert1

7.1. การหาค่า Video ID จากวิดีโอบน youtube

โปรดสังเกตุว่า Video ID ต่างจาก URL ของวิดีโอ เพราะวิดีโอ ID เป็นเพียงรหัสสั้นๆ อยู่ในURL ซึ่งสามารถคัดลอกได้ขณะที่เรากำลังดูวิดีโอคลิปอันนั้นอยู่ ดังรูปข้างล่างนี้จะได้ ID ของวิดีโอ Lakota Wedding Song = j1goHFI67cg

VideoIDinURL

youtubeVideoID

เมื่อทำตามขั้นตอนที่ 5 เสร็จแล้ว จะได้แท็กของวิดีโอดังรูปข้างล่าง ซึ่งต้องแก้ไข เพราะมีส่วนกำหนด size เกินมา ต้องลบออก ไม่เช่นนั้นขนาดความกว้าง และ สูง ของวิดีโอที่กำหนดไว้จะไม่มีผล

.youtubeVideoInsert2

เมื่อลบ size ออกแล้ว แท็กที่ถูกต้องจะเป็นดังรูป

youtubeVideoInsert3

หลังจากแก้ไขแท็กและคลิก "ส่ง" ขึ้นระบบแล้ว จะได้วิดีโอพร้อมให้คลิกเล่นได้ ดังรูป

youtubeVideoInsert4

 

8. การตอบกระทู้

การตอบกระทู้ คือการที่สมาชิกที่ลงทะเบียนเขียนข้อความโต้ตอบกับกระทู้ที่มีคนเริ่มไว้แล้ว ซึ่งทำได้โดยการคลิกที่ เมนูด้านล่างของกระทู้ ดังรูป

ForumReply

ความหมายของเมนูที่ใช้บ่อย มีดังนี้

ตอบกลับด่วน  ตอบกระทู้โดยไม่มีการแทรกรูปภาพ จะมีตัวช่วยเขียน(editor) อย่างง่าย

ตอบกลับ  ตอบกระทู้โดยสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนเขียนกระทู้ใหม่ เช่น ใส่ภาพ วิดีโอ จัดรูปแบบข้อความ มีตัว editor ขั้นสูงช่วยเขียน

อ้างอิงข้อความ  ตอบกระทู้โดยอ้างอิงข้อความในกระทู้นี้ จะมีข้อความกระทู้เดิืมทั้งหมดแทรกในกระทู้ที่จะตอบ ซึ่งผู้ตอนจะใช้ทั้งหมด หรือลบบางส่วนออกได้ จากนั้นเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับเจ้าของกระทู้หรือผู้ตอบกระทู้ก่อนหน้านี้

แก้ไข  เจ้าของกระทู้สามารถแก้ไขปรับปรุงกระทู้ของตัวเองได้เหมือนการเริ่มเขียนใหม่

ลบกระทู้ เจ้าของกระทู้สามารถลบกระทู้ของตัวเองทิ้งได้