บทบัญญัติแห่งตะวันตก

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:59 น. free วิถีชิวิตคาวบอย ศิลปะวัฒนธรรม อาวุธและเครื่องมือ - หลักคิดและความเชื่อโชคลาง Ideology & Superstitiou
พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

  CodesOfTheWestสำหรับผู้ชื่อชอบวิถีชีวิตแบบตะวันตก  การใช้ชีวิตแบบเสรีท่ามกลางป่าเขาทุ่งกว้างและทะเลทราย ในยุคตะวันตก  จำเป็นต้องมีกริยามารยาทให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในยุคนั้น เพราะหากใครทำผิดกริยามารยาท ก็อาจถูกยิงทิ้ง หรือจับแขวนคอได้ง่ายๆ เนื่องจากทุกคนพกปืนเหมือนกันหมด และมิตรกับศัตรูนั้นก็แฝงอยู่ในชุมชนเดียวกันนั่นเอง  มีนักเขียนไม่ทราบชื่อ รวบรวมกริยามารยาทนี้เอาไว้รวม 17 ข้อ เรียกว่า Codes of the West  โพสต์ไว้ที่เว็บไซต์ www.thewildwest.org จึงนำมาฝากให้ผู้ที่สนใจลองอ่านดู


 

 บทบัญญัติแห่งตะวันตก
CODES OF THE WEST
(authorship unknown)
จาก http://www.thewildwest.org
http://thewildwest.org/interface/index.php?action=494 (ตอนนี้เขาเอาออกไปแล้ว ลิงค์นี้อ่านไม่ได้ครับ)
  
1.   Never pass anyone on the trail without saying "Howdy".
    อย่าผ่านใครบนเส้นทางโดยไม่กล่าวคำว่า “Howdy”
2.   When approaching someone from behind, give a loud greeting before you get within pistol shot.
    เมื่อเข้าใกล้ใครจากด้านหลัง จงกล่าวทักทายด้วยเสียงดังก่อนที่จะเข้าถึงระยะปืนสั้นของเขา
3.   Don't wave at a man on a horse.  It might spook the horse and the man will think you're an idiot.  (A nod is the proper greeting.) 
    อย่าโบกมือทักทายใครบนหลังม้า มันอาจทำให้ม้าตกใจและเขาจะคิดว่าเจ้าปัญญาอ่อน (แค่พยักหน้าก็พอสำหรับการทักทาย)
4.   After you pass someone on the trail, don't look back at him.  It implies you don't trust him.
 หลังจากสวนทางกับผู้ใดบนเส้นทาง อย่าหันหลังไปมองเขา เพราะมันหมายถึงว่าเจ้าไม่ไว้ใจเขา
5.   Riding another man's horse without his permission is nearly as bad as making love to his wife.  Never even bother another man's horse.
การขี่ม้าคนอื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ เป็นเรื่องร้ายพอๆ กับไปสมสู่ภรรยาของเขา อย่าทำแม้กระทั่งไปกวนม้าของคนอื่น
6.   Never shoot an unarmed man.  Never shoot a woman at all.
 อย่ายิงคนที่ไม่มีอาวุธ  อย่ายิงผู้หญิงเป็นอันขาด
7.   A cowboy is pleasant even when out of sorts.  Complaining is what quitters do, and cowboys hate quitters.
    คาวบอยย่อมมีความสุขสบายใจเสมอ แม้จะขัดสนอย่างที่สุด การบ่นเป็นเรื่องของพวกทิ้งงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้ และคาวบอยเกลียดคนพวกนี้
8.   Always be courageous.  Cowards aren't tolerated in any outfit worth its salt.  ต้องกล้า หาญเสมอ คนขี้ขลาดเป็นผู้ที่ไม่มีกลุ่มใดทนได้ เพราะไม่คุ้มค่าจ้าง (worth its salt เป็นสำนวนที่หมายถึงค่าจ้าง ซึ่งนำมาจากการจ่ายเงินเดือนทหารโรมันในยุคแรกๆ ด้วยเกลือ)

9. A cowboy always helps someone in need, even a stranger or an enemy.
  คาวบอยต้องช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือ แม้กระทั่งคนแปลกหน้าและศัตรู
10.   When you leave town after a weekend of carousing, it's perfectly all right to shoot your six-guns into the air, whoop like crazy and ride your horse as fast as you can.  This is called "hurrahing" a town. 
    เมื่อเจ้าออกจากเมืองหลังจากร่ำสุราจนมึนเมาปลายสัปดาห์แล้ว มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่งที่จะยิงปืนสั้นของเจ้าขึ้นฟ้า  โห่ร้องอย่างบ้าครั่ง ควบม้าของเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ นี่เรียกว่าเป็นการ ฮูร่า(hurahing) หรือไชโยให้แก่เมือง
11.   A horse thief may be hung peremptorily.
    โจรขโมยม้าอาจถูกแขวนคอได้ทันที (หากขาดม้า ขณะเดินทางในทะเลทราย หรือกลางหิมะ คาวบอยส่วนใหญ่ไม่รอดชีวิต)
12.   Never try on another man's hat.
    อย่าลองใส่หมวกของคนอื่น
13.   Never wake another man by shaking or touching him.  He might wake up suddenly and shoot you.
    อย่าปลุกคนอื่นโดยการเขย่าหรือแตะตัวเขา เขาอาจตื่นขึ้นทันใดและยิงเจ้าทันที
14.   Real cowboys are modest.  A braggert who is "all gurgle and no guts" is not tolerated. 
      คาวบอยที่แท้ต้องถ่อมตน คนขี้โม้ชอบพูดพร่ำโดยไร้แก่นสารและความกล้า เป็นคนที่ไม่อาจรับได้
15.   A cowboy doesn't talk much; he saves his breath for breathing.
    คาวบอยไม่ค่อยพูด เขารักษาลมหายใจไว้หายใจ
16.   No matter how weary and hungry you are after a long day in the saddle, always tend to your horse's needs before your own, and get your horse some feed before you eat.
    ไม่ว่าจะอ่อนล้าและหิวโหยแค่ไหน หลังจากขี่ม้าตลอดวันอันยาวนาน ต้องดูแลม้าในสิ่งที่มันต้องการก่อนตัวเอง และให้อาหารม้าก่อนที่เจ้าจะกิน
17.   Cuss all you want, but only around men, horses and cows.
    จงสบถออกมาทุกอย่างที่เจ้าต้องการ แต่ต้องเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้ชาย ม้า และวัว
  
 CodesOfTheWest

CodesOfTheWesx640t