มารยาทเมื่อสวมหมวกคาวบอย

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 15:31 น. Marlboro & Lonesome Dove วิถีชิวิตคาวบอย ศิลปะวัฒนธรรม อาวุธและเครื่องมือ - หลักคิดและความเชื่อโชคลาง Ideology & Superstitiou
พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

CowboyHatOffการใส่หมวกคาวบอยนั้นมีกติกามารยาทที่ควรรู้เหมือนกัน เพื่อรักษาวัฒนธรรมของผู้ให้กำเนิดหมวกที่พวกเราชื่นชอบ  คุณ Marlboro ได้เขียนไว้ที่เว็บบอร์ด www.natureconcern.com โดยรวบรวมเกล็ดมาจากที่ต่างๆ ผมจึงขอเอามาลงไว้ในที่นี้ด้วย ดังนี้

Cowboy Hat Etiquette (มารยาทเมื่อสวมหมวกคาวบอย)

Tip your hat when the following happens, if you're a real cowboy.
(เมื่อใดที่คุณควรแตะหรือกระดกที่ปีกหมวก)

1. When you are walking with your friend and he says hello to a woman that he knows, but you do not.
(เมื่อคุณเดินไปกับเพื่อนและเพื่อนพูดทักทายกับผู้หญิง แต่คุณแตะหรือกระดกที่ปีกหมวก)

2. When a woman thanks you.
(เมื่อแสดงการขอบคุณต่อผู้หญิง หรือตอบรับเมื่อผู้หญิงขอบคุณ)

3. After getting directions from a stranger, for sure if the stranger is a woman.
(เมื่อทักทายกับคนแปลกหน้า)

4. When you excuse yourself to a woman.
(เมื่อขอโทษหรือขออนุญาตต่อผู้หญิง)

Probably already know when to take off your hat, but just in case you forgot..
(คุณควรถอดหมวกในโอกาสใดบ้าง)

1. During the National Anthem.
(ระหว่างการเปิดเพลงชาติ)

2. When you go into a building.
(เมื่อเข้าไปในอาคาร)

3. When you are being introduced to someone, especially if it is a woman.
(เมื่อคุณแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะกับผู้หญิง)

4. When you begin a conversation, not needed if you are just saying "Hello" as you pass them.
(เมื่อคุณเริ่มสนทนา-ปราศรัยอย่างจริงจัง แต่ไม่จำเป็นเมื่อคุณแค่กล่าว "สวัสดี" เมื่อเดินผ่านพวกเขาเท่านั้น)

5. When attending a funeral.
(เมื่อเข้าร่วมพิธีฝังศพ)

นอกจากนี้ เมื่ออยู่ในโบสถ์หรือวัด ก็ต้องถอดหมวกด้วยครับ