บัญญัติ 10 ประการของอินเดียนแดง

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 13:14 น. loner วิถีชิวิตคาวบอย ศิลปะวัฒนธรรม อาวุธและเครื่องมือ - หลักคิดและความเชื่อโชคลาง Ideology & Superstitiou
พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

บัญญัติ 10 ประการของคาวบอยและอินเดียนแดง

      หนังคาวบอย หรือหนังตะวันตก เป็นแรงดลใจของผู้คนมาอย่างยาวนานแล้วทั่วโลก นับตั้งแต่หนังเงียบคาวบอยเรื่องแรก คือ The Great Train Robbery ที่สร้างในปี 1903 โดยช่างภาพลูกน้องเก่าของ โธมัส เอดิสัน  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน   คนที่ดูหนังประเภทนี้แล้วชื่นชอบ ส่วนใหญ่คือคนที่รักในวิถีชีวิตแบบกลมกลืนกับธรรมชาติ มีชุมชนอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศอันสวยงาม ประกอบด้วยทุ่งหญ้า พื้นที่โล่งกว้าง ประดับด้วยภูเขา หุบเขา ทะเลทราย ผู้คนเลี้ยงชีพด้วยการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งใช้แรงคนและสัตว์เป็นหลัก ต้นทุนที่มีค่าสูงสุดคือ ผืนดิน และน้ำ  การทำลายธรรมชาติคือการทำลายแหล่งทำมาหากินของพวกเขาเอง

ท่ามกลางชีวิตจริงในปัจจุบัน ที่ต้องปากกัดตีนถีบ ในโลกที่กำลังแข่งกันทำลายทรัพยากรณ์ธรรมชาติอย่างหนัก  ผู้คนต้องวิ่งแข่งเทคโนโลยี หนีห่างธรรมชาติไปเรื่อยๆ เพื่อเอาตัวรอดในสังคมอุตสาหกรรมที่มุ่งแต่เพิ่มผลผลิตอย่างบ้าคลั่ง   วิถีชีิวืตแบบตะวันตก ที่มีการจำลองให้เราได้เห็นทางภาพยนต์ ผิดบ้าง ถูกบ้าง คือวิถีชีวิตที่ยั่งยืน เป็น the good old days ในความฝันของคนหลายคน รวมทั้งผมเอง

คาวบอย และอินเดียนแดง คือตัวละครหลักที่คนรู้จักจากหนังเป็นส่วนใหญ่   แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ ตัวจริงและชีวิตจริงของพวกเขา ที่มีัความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะ ที่คนใกล้ชิดยุคก่อนได้บันทึกไว้  และทำให้นักเขียนที่โด่งดังหลายคนสนใจ เกิดจินตนาการ นำมาสร้างเป็นนิยายของการต่อสู้ในยุคตะวันตก จนมีการนำไปสร้างเป็นหนังเผยแพร่ให้คนรู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น  ลักษณะเฉพาะที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ พวกเขามีจิตสำนึกและหลักธรรมนำชีวิตที่ดี น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง จนมีคนรวบรวมไว้เป็นบัญญัติ 10 ประการของอินเดียนและคาวบอย ดังนี้

Jeronemo

บัญญัติ 10 ประการของอินเดียนแดง
 1. จงปฎิบัติต่อโลกและสิ่งที่อยู่บนโลกทุกชนิดด้วยความเคารพ
 2. จงใกล้ชิดจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลา
 3. ให้ความเคารพสูงสุดต่อเพื่อนร่วมโลก
 4. ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
 5. ให้ความช่วยเหลือและเมตตาต่อทุกแห่งที่มีผู้ต้องการ
 6. ทำในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้อง
 7. ดูแลความอยู่ดีของจิตใจและร่างกายเสมอ
 8. อุทิศความพยายามของคุณเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
 9. จงจริงใจและซื่อสัตย์ตลอดเวลา
 10. รับผิดชอบการกระทำของตัวเองทุกประการ 
บัญญัติ 10 ประการของคาวบอย
 1. คาวบอยต้องไม่ยิงก่อน ไม่ชกต่อยคนที่ตัวเล็กกว่า ไม่เอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม
 2. คาวบอยต้องไม่กลับคำพูด หรือทำลายความไว้วางใจที่ผู้อื่นมอบให้
 3. คาวบอยต้องรักษาสัตย์
 4. คาวบอยต้องอ่อนโยนต่อเด็ก คนแก่ และการุณต่อสัตว์ทั่วไป
 5. คาวบอยต้องไม่สนับสนุนหรือมีความคิดในการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์หรือศาสนา
 6. คาวบอยต้องช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนทุกข์ยาก
 7. คาวบอยต้องเป็นคนรับจ้างหรือคนงานที่ดี
 8. คาวบอยต้องมีความสะอาดทางความคิด คำพูด การกระทำ และนิสัยส่วนตัว
 9. คาวบอยต้องให้เกียรติ์ผู้หญิง เคารพพ่อแม่ และเคารพกฎหมาย
 10. คาวบอยต้องเป็นผู้รักชาติ

  โดยนัย นี้ เว็บนี้ต้องการเผบแพร่หลักธรรมนำชีิวิตที่ดีตามแนวทางตะวันตก ซึ่งไม่ขัดแย้งกับคำสอนของศาสนาใดๆ รวมทั้งลักษณะของคุณธรรม น้ำมิตร ความวิริยะพากเพียร ในการต่อสู้ด้วยลำแข้งของตนเอง เพื่อดำรงชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย ซึ่งเราก็ไม่อาจทราบได้ว่า จากปัญหา global warming และการทำลายธรรมชาติอย่างหนักขณะนี้ ในอนาคต สภาพแวดล้อมทั่วโลกอาจหวนกลับไปเป็นแบบดินแดนกันดารในยุคตะวันตกก็ได้
  เว็บ นี้ไม่หวังผลทางการค้า เราหวังเพียงเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในสังคม ในแนวทางผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับตะวันตก