สมุดบันทึกตราคอกปศุสัตว์รัฐเนวาดา

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:41 น. Lonesome Dove วิถีชิวิตคาวบอย ศิลปะวัฒนธรรม อาวุธและเครื่องมือ - วิถีชีวิต,งานอาชีพ,ประเพณี Life & Traditions
พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

การเลี้ยงวัวและม้าในยุคตะวันตกจนถึงปัจจุบัน มีความจำเป็นต้อง ตีตรา (Branding) สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อให้รู้ว่าเป็นของใคร ป้องกันการโกงเอาสัตว์เพื่อนบ้านมาเป็นของตัวเองได้ระดับหนึ่ง  ปัจจุบันนี้มีจุดประสงค์เพื่อประกันคุณภาพของผู้ผลิตด้วย ดังนั้นในแต่ละรัฐจึงต้องมีการขึ้นทะเบียนตราสัตว์ ที่ใช้ประทับเอาไว้กับหน่วยงานดูแลเรื่องนี้ ผมเคยเขียนเรื่องนี้ไปบ้างเล้ว เช่น ที่บทความเรื่อง   การเลี้ยงวัวในยุคคาวบอย 1880     Riding For the Brand คุณธรรมคาวบอยที่สังคมวันนี้โหยหา


วิธีออกแบบและอ่านตราวัวของเขาก็น่าสนใจนะครับ เขาต้องมีสมุดทะเบียนตราวัวกันเป็นรัฐๆ ไป แต่ละรัฐมีตรารวมกันเป็นหมื่นตรา ซึ่งน่าสนใจทีเดียว ผมจึงมาเขียนเรื่องนี้อีกครั้ง รวมทั้งเอาลิงค์ไปโหลด สมุดตราคอกปศุสัตว์รัฐเนวาดา มาฝากครับ

วันนี้ไปเจอสมุดภาพตราปศุสัตว์ของรัฐเนวาดา ให้โหลดได้ฟรี จึงเอาลิงค์มาฝาก เืผื่อใครอยากจะเอามาศึกษา เป็นตัวอย่างบ้าง ไปโหลดได้ ที่นี่ครับ เป็นไฟล์ .pdf

agri.nv.gov/BrandsDocs/2008/2008BrandBook.pdf

มีรูปตัวอย่างข้างล่างครับ
Navada-Brands-book0.JPG


Navada-Brands-book1.JPG


Navada-Brands-book2.JPG


Navada-Brands-book3.JPG


Navada-Brands-book4.JPG


Navada-Brands-book5.JPG


Navada-Brands-book6.JPG


Navada-Brands-book7.JPG

ที่น่าสนใจคือคำอ่านตรา ซึ่งเขียนตัวใหญ่ไว้ในกรอบตราแต่ละอัน เช่นแสดงอยู่ข้างล่าง สมมุติว่า เราไม่มีสมุดนี้ การฝึกอ่านตราที่เราเห็นบนตัวสัตว์ให้ถูกต้อง น่าจะสนุกเหมือนกันนะครับ

Lazy walking P

LazywalkingP.JPG


R hanging T
RhangingT.JPG


Reverse lazy R hangin X
reverseLazyRhangingX.JPG


Open R Y combined
OpenRYcombined.JPG


ลองอ่านชื่อตราที่เหลือดูครับ lazy หมายถึงนอน combined แปลว่าต่อรวมกัน hanging แปลว่าแขวนห้อย rocking ปกติหมายถึงตัวหนังสือที่มีตีนโค้งๅ คล้ายฐานเก้าอี้โยกครับ

ThangingLazySoverBar.JPG


TrunningMScombined.JPG


LongHornMoverLazyR.JPG


QuarterCircleFlyingO.JPG


OreverseScombinedSmallSoverBar.JPG  

ตัว อย่างอีกสามตรา

Rocking P

RockingP_2011-05-11.JPG


P L combined S over bar
PLcombinedSoverBar_2011-05-11.JPG


Flying P
FlyingP.JPG