การฝึกทักษะคาวบอยแท้ของกลุ่มคาวบอย 1800 17-19 พ.ย. 57

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2014 เวลา 03:07 น. Lonesome Dove วิถีชิวิตคาวบอย ศิลปะวัฒนธรรม อาวุธและเครื่องมือ - วิถีชีวิต,งานอาชีพ,ประเพณี Life & Traditions
พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-024ช่วง 17-19 ต.ค. 57 กลุ่มคาวบอย 1800 นำโดย ภูผา ตะวัน ได้จัดค่ายฝึกทักษะคาวบอยแท้ เช่น การขี่ม้าต้อนวัว การจับวัวด้วยเชือกบ่วงบาศ และการล้มวัวด้วยมือเปล่า เพื่อมัด สำหรับฉีดวัคซีน  เป็นกิจกรรมที่คนที่รักชีวิตคาวบอยแท้ๆ น่าไปร่วมเป็นอย่างยิ่ง

 

รวมภาพกิจกรรมคาวบอยแท้ ของกลุ่ม Cowboy 1800 ( 1800s Cowboy ) เป็นกิจกรรมที่คาวบอยหนุ่มสาว ทั้งหลาย ที่รักสไตล์คาวบอยจริง ไม่ควรพลาดไปฝึกปรึอทักษะคาวบอยกับกลุ่มนี้  ซึ่งขณะนี้ ถือว่าเป็นกลุ่มเดียว ที่มีจิตใจแน่วแน่ ที่จะส่งเสริม ฝึกปรีอ ให้มีทักษะ ฝีมือ ที่คาวบอยยุคตะวันตกเขาใช้กัน ผู้สนใจร่วมงานครั้งต่อไป ติดต่อผ่านเฟสบุคได้ที่ ภูผา ตะวัน และ 1800s Cowboy . These are pictures from 17-19 Oct 2014 cowboy skill training at Prai-pana Ranch, Amphur Thepsatit, Chaiyaphoome, Thailand.

การฝึกกับวัวเทียม Duke Cha-am.  กำลังพย่ายามขว้างบ่วงบาศก์

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-003

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-023

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-001

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-002

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-005

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-006

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-007

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-008

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-015

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-014

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-017

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-022

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-024

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-027

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-028

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-030

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-025

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-011

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-012

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-013

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-020

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-026

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-031

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-040

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-032

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-033

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-041

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-036

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-042

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-046

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-043

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-045

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-047

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-034

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-035

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-038

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-039

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-044

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-004

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-029

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-010Cowboy1800-17-19-Oct-2014-009

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-021

Cowboy1800-17-19-Oct-2014-019