When You and I Were Young, Maggie

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:57 น. Lonesome Dove วิถีชิวิตคาวบอย ศิลปะวัฒนธรรม อาวุธและเครื่องมือ - เพลงคาวบอยและอินเดียน Cowboy & Indian Songs
พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เพลง When You and I Were Young, Maggie (เมื่อเธอและฉันยังเยาว์, แมกกี้) เป็นเป็นเพลงที่กินใจสำหรับคนที่ตระหนักถึงชีวิตที่ไม่ยั่งยืน และทุกคนกำลังเดินทางไปสู่วัยแก่เฒ่าและความตาย แต่ความรักอันมั่นคงที่มีต่อกันสำหรับคู่รัก และสถานที่เคยไปด้วยกัน คือสิ่งมีค่าสูงสุดที่จะจรรโลงใจให้ชุ่มชื่นในวันที่ยังมีชีวิตอยู่ในวัยชรา ทำให้นึกถึงวันคืนดีๅ ในอดีต

เพลงนี้เป็นเพลงที่แสดงถึงความรักแท้อมตะ ที่มีน้อยลงในยุคนี้ ผมจึงขอเอามาลงไว้พร้อมเนื้อเพลงที่ถอดความไว้แล้ว

เนื้อเพลงและประวัตินำมาจากเว็บนี้ครับ  http://www.rampantscotland.com/songs/blsongs_young.htm

เพลง When You and I Were Young, Maggie เขียนโดย ยอร์จ วอชิงตัน จอ์นสัน  ครูคนนึ่งในอังกฤษซึ่งเป็นคน แคนาดา มาจาก โตรอนโต แต่เพลงนี้มักเข้าใจว่าเป็นเพลงสก๊อต แม็กกี้ ในเพลงคือ มากาเร็ต คลาร์ค (Margaret Clark) นักเรียนคนหนึ่งของยอร์จ ทั้งสองรักและหมั้นกัน แต่ไม่นานแม็กกี้ป่วยเป็นวัณโรค  ในช่วงที่เธอป่วยหนัก ยอร์จเดินไปเนินเขาใกล้ๆ มองลงมายังโรงโม่แป้ง และมีอารณ์แต่งกลอนที่เป็นเนื้อเพลงนี้ขึ้น ทั้งสองแต่งงานกันในปี 1864 แต่สุขภาพของแม็กกี้แย่ลงเรื่อยๆ จนเสียชีวิตเมื่อ 12 พ.ค.1865

เพื่อนของยอร์จ ชื่ด J.C. Butterfield เปลี่ยนกลอนให้เป็นเพลงและได้รับความนิยมไปทั่วโลก  ยอร์จ วอชิงตัน จอห์นสัน เสียชีวิตในปี 1917

When You and I Were Young, Maggie

I wandered today to the hill, Maggie,··· วันนี้ฉันเดินไปที่เนินเขา แม๊กกี้
To watch the scene below -·· เพื่อดูวิวข้างล่าง
The creek and the creaking old mill, Maggie,·· ธารน้ำและโรงโม่แป้งเก่าหมุนส่งเสียงเอี๊ยดอาด แม็กกี้
As we used to, long ago.·· เหมือนที่เราคุ้นเคย เมื่อนานมาแล้ว
The green grove is gone from the hill, Maggie,· ร่องสีเขียวหายไปจากเนินเขาแล้ว แม๊กกี้
Where first the daisies sprung;·· ในที่ดอกเดซี่รุ่นแรกๆ เคยบาน
The creaking old mill is still, Maggie,· เสียงเอี๊ยดอ๊าดของโรงโม่เก่า ยังดังอยู่ แม๊กกี
Since you and I were young. เหมือนเมื่อเธอและฉันยังเยาว์

Chorus
And now we are agèd and grey, Maggie,· ตอนนี้เราต่างก็อายุมากและแก่เฒ่า แม๊กกี้
And the trials of life nearly done,·· การต่อสู้ในชีวิตนี้ใกล้สิ้นสุด
Let us sing of the days that are gone, Maggie,·· เรามาร้องเพลงให้วันเวลาที่ล่วงเลยไปเถอะ แม๊กกี้
When you and I were young.· วันเวลาเมื่อเธอและฉันยังเยาว์

A city so silent and lone, Maggie,··· เมืองหนึ่ง ดูเงียบและโดดเดี่ยว แม๊กกี้
Where the young, and the gay, and the best,··· เป็นที่สำหรับคนหนุ่มสาวและคนที่กระตือรือร้น และดีที่สุด
In polished white mansions of stone, Maggie, อยู่ในแมนชันหินขาวที่ขัดผ่อง แม็กกี้
Have each found a place of rest,·· ทุกคนได้พบที่พักผ่อน
Is built where the birds used to play, Maggie,·· สร้างขึ้นในที่นกเคยเล่น แม๊กกี้
And join in the songs that we sung;· และมาร่วมร้องเพลงกับเรา
For we sang as lovely as they, Maggie,· เพราะเราร้องได้เพราะเท่าๆ กับเขา แม็กกี้
When you and I were young. เมื่อเธอและฉันยังเยาว์
Chorus

They say that I'm feeble with age, Maggie,···· พวกเขาว่าฉันอ่อนแอ และแก่ แม็กกี้
My steps are less sprightly than then,·· ย่างก้าวของฉันไม่แข็งแกร่งเหมือนแต่ก่อน
My face is a well-written page, Maggie, หน้าฉันเต็มไปด้วยริ้วรอย แม็กกี้
And time alone was the pen.· และเวลาคือปากกาที่ขีดเขียนบนหน้าฉัน
They say we are agèd and grey, Maggie,· เขาว่าเราแก่และเป็นสีเทาแล้ว แม็กกี้
As sprays by the white breakers flung, เหมือนไอน้ำที่กระจายจากคลื่นที่กระทบโขดหินริมฝั่ง
But to me you're as fair as you were, Maggie,· แต่สำหรับฉัน เธอยังสวยเหมือนเธอเคยเป็น แม็กกี้
When you and I were young.· เหมือนเมื่อเธอและฉันยังเยาว์

Chorus

Traditional Scottish Songs
When You and I Were Young, Maggie

Here is a well known song from yester year, by George Washington Johnson, about growing old. Although it is often found in the repertoire of Scottish singers, George Johnson was a Canadian from Toronto. "Maggie" was Margaret Clark, a pupil of George Johnson who was a schoolteacher. Maggie and George fell in love but although they became engaged, Maggie contracted TB. During one of his fiancee's more serious bouts of illness, George walked to a nearby hill, overlooking a mill, and composed the verse that provided the lyrics to his song. George and Maggie were married in 1864 but Maggie's health deteriorated and she died on May 12, 1865. George's friend, J.C. Butterfield set the poem to music and it bcame popular all over the world. George Washington Johnson died in 1917.

ความหมายบางประโยค จากteksch   Senior Membe   http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1225983

When you and I were young.
While I am not a poet I will attempt to clarify this for you. The author writes a line and then writes another line to illustrate the previous line.

They say we are aged and grey, Maggie
--Others say that we are old--

As spray by the white breakers flung
--We are similar to the spray that is thrown from waves of water when they hit the beach. When a wave hits the rocks or the shore, the water is diffused into a spray. Since this song was written in Scotland and there are many cloudy or overcast days in Scotland, the spray, or mist, would take on an appearance of being gray.--

(The line “As spray…” is called a simile. A Simile is a figure of speech where one thing is compared to something else. Similes use words “as” or “like”. For example, "My love's like a red, red rose.")

But to me you’re as fair as you were, Maggie
--You are as beautiful now as when you were younger –

The “link” between the lines is the comparison between how others perceive them today and how the writer sees Maggie today.

Even though others see us as old, I see you as young and beautiful as you were when we were both young.